top of page

Werkwijze

Bij de eerste contactname (telefonisch of via e-mail) wordt besproken of eerst een gesprek met de ouder(s) gepland wordt, het kind/de tiener, of een gezinsgesprek.

Dit gebeurt bij kinderen en jongeren afhankelijk van de leeftijd en de problematiek, maar ook steeds in samenspraak met de ouders.

Meestal wordt naast het intakegesprek met de ouders ook een belevingsonderzoek van het kind afgenomen om een zicht te krijgen op eventuele oorzaken van de problematiek en deze nader te kunnen omschrijven. Indien dit aangewezen lijkt, kan bv. ook een intelligentietest voorgesteld worden. Spel- of klasobservaties zijn eveneens mogelijk.
Tenslotte volgt er een adviesgesprek waarin zo nodig besloten wordt tot een - al dan niet kortdurende - therapie voor het kind, ouderbegeleiding voor de ouders, of een eventuele doorverwijzing naar andere diensten. Ook overleg met de school behoort tot de mogelijkheden.
Voor psychotherapie aan kinderen en jongeren worden gemiddeld een zestal gesprekken gedeeltelijk vergoed door de mutualiteiten.

Individuele begeleiding van volwassenen is ook mogelijk voor diverse problematieken.

Een begeleiding bij PsyKiTs heeft het volgende verloop: bij een telefonische aanmelding overlopen we kort de problematiek, die we vervolgens dieper bespreken in een eerste gesprek. In dit gesprek peilen we eveneens naar de verwachtingen van de cliënt en formuleren we voorzichtig onze eerste doelstellingen. Doorheen de sessies staan we regelmatig stil bij de evolutie, en passen we indien gewenst de doelstellingen samen aan.

bottom of page