Therapie

Binnen PsyKiTs kan je onder meer terecht voor:

  • Individuele therapie: speltherapie en creatieve therapie (kleuters en kinderen), gesprekstherapie (jongeren en jongvolwassenen), ouder-kind therapie

  • Ouderbegeleiding: opvoedingsondersteuning

  • Begeleiding bij burn-out, bore-out of stress

  • Coaching in het kader van studie- of beroepskeuze

  • Trainingen m.b.t. faalangst, onderpresteren, mindset

Wallestraat 55

9700 Oudenaarde

0476/28 93 42

  • Black Facebook Icon

© 2010 - 2020 by PsyKiTs