top of page

Doelgroep

Ervaring met onderzoek en therapie voor heel diverse problematieken zoals:

 • AD(H)D / concentratieproblemen

 • Angsten / faalangst / verlatingsangst

 • ASS / autisme

 • Burn-out / bore-out / stress

 • Depressieve gevoelens / stemmingsstoornissen

 • Echtscheiding ouders

 • Gedragsproblemen op school en/of thuis

 • Hechtingsproblemen

 • Hoogbegaafdheid / ontwikkelingsvoorsprong

 • Hoogsensitiviteit / hooggevoeligheid

 • Laag zelfbeeld / zelfvertrouwen

 • Moeilijkheden met slapen en/of eten

 • Moeilijkheden met studeren, plannen en organiseren

 • Onevenwichtige werk-gezin combinatie ("work-life balance")

 • Ontevredenheid met huidige job of studie

 • Perfectionisme / onderpresteren

 • Problemen in nieuw samengestelde gezinnen

 • Psychosomatische klachten

 • Sociaal-emotionele problemen

 • Trauma / rouwverwerking

bottom of page