top of page

Onderzoek

Binnen PsyKiTs kan je onder meer terecht voor:

  • belevingsonderzoek (ook affectief-relationeel of sociaal-emotioneel onderzoek genoemd, dit gaat steeds vooraf aan een eventuele opstart van therapie)

  • intelligentie-onderzoek (in het kader van terugbetaling logopedie, bij vermoeden van ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid, in functie van studie- of beroepskeuze,…)

​​

  • KernTalentenanalyses (in het kader van studie- of beroepskeuze)

  • concentratie-onderzoek (bij vermoeden van AD(H)D)

  • autisme-onderzoek (bij vermoeden van ASS)

bottom of page