top of page

Werkwijze

Individuele therapie kan bestaan uit speltherapie, creatieve therapie, gesprekstherapie of wandelsessie. Daarnaast is ook ouder-kind therapie mogelijk. 

Bij de eerste contactname (telefonisch of via e-mail) wordt besproken of eerst een afspraak gepland wordt met de ouder(s), het kind/de tiener, of gezamenlijk.​ 
Dit gebeurt bij kinderen en jongeren afhankelijk van de leeftijd en de problematiek, maar ook steeds in samenspraak met de ouders.

Meestal wordt naast het intakegesprek met de ouders ook een belevingsonderzoek van het kind afgenomen om een zicht te krijgen op eventuele oorzaken van de problematiek en deze nader te kunnen omschrijven. Indien dit aangewezen lijkt, kan bv. ook een intelligentietest voorgesteld worden. Spel- of klasobservaties zijn eveneens mogelijk.
Tenslotte volgt er een adviesgesprek waarin zo nodig besloten wordt tot een - al dan niet kortdurende - therapie voor het kind, ouderbegeleiding/opvoedingsondersteuning of een eventuele doorverwijzing naar andere diensten. Ook overleg met de school behoort tot de mogelijkheden.
Voor psychotherapie worden een aantal gesprekken gedeeltelijk vergoed door de mutualiteiten.


Individuele begeleiding van jongvolwassenen is ook mogelijk voor diverse problematieken.

bottom of page