top of page

Studiebegeleiding

Psychische en hieraan gelinkte moeilijkheden spelen vaak een belemmerende rol bij het studeren, zoals laag zelfbeeld, laag zelfvertrouwen, vaste mindset, weinig motivatie, (faal)angst, (hoog)gevoeligheid, voor zijn op leeftijd, moeilijke gebeurtenissen/levensperiode, enz. Dit kan op zijn beurt resulteren in uitstelgedrag, weinig concentratie/focus, algemeen down gevoel, enz. 

Gedurende de sessies studiebegeleiding gaan we hiermee aan de slag en komen we samen stap voor stap tot een geschikte studiemethode op maat, zowel inhoudelijk als vakoverschrijdend. Het doel is het creëren van een zelfstandige werkattitude, leren leren, doorzetten, plannen/organiseren, zodat het zelfvertrouwen groeit met als gevolg betere focus, betere concentratie, betere punten. Hierbij is ook extra aandacht voor visueel-ruimtelijke leerstijlen, nl. het ‘beelddenken’, hetgeen een andere (meer 'out of the box') aanpak vergt.

Voor meer info: mieke@psykits.be

bottom of page